top of page
Electronic Chip

ברוכים הבאים למעבדה ספקטרוסקופית התקנים

מעבדת הספקטרוסקופיה של התקנים, DSL, כאן באוניברסיטת בר-אילן מתמקדת בספקטרוסקופיה של חומרים ננומטריים ומכשירים המורכבים מחומרים כאלה. המאמצים שלנו מתמקדים בהבנה והתאמה של אינטראקציות חומר אור ברמה הבסיסית ביותר, ולאחר מכן על שיוך תובנות אלו למכשירים שימושיים.

עברית: Welcome

תחומי מחקר ופעילויות מדעיות

מחקר מרכזי מחקר על מכשיר ספקטרוסקופיה מעבדה הוא לומד והתאמת אור עניין אינטראקציה בתוך התקנים ננומטריים. המכשירים אינם מוגבלים לייזרים LEDs, אבל יכול אפילו להיות microcavities, ננו מוליכים למחצה או חומרים ביולוגיים כגון חלבונים וחיידקים.

עברית: About Me
3D Scans
Scientist in the Lab
Pipetting Samples and Test Tube
Science
Microscope in Laboratory
Microscope
Microscope Slide
Microscope
Male Scientist
עברית: Photo Gallery
bottom of page