Electronic Chip

ברוכים הבאים למעבדה ספקטרוסקופית התקנים

מעבדת הספקטרוסקופיה של התקנים, DSL, כאן באוניברסיטת בר-אילן מתמקדת בספקטרוסקופיה של חומרים ננומטריים ומכשירים המורכבים מחומרים כאלה. המאמצים שלנו מתמקדים בהבנה והתאמה של אינטראקציות חומר אור ברמה הבסיסית ביותר, ולאחר מכן על שיוך תובנות אלו למכשירים שימושיים.

 

תחומי מחקר ופעילויות מדעיות

מחקר מרכזי מחקר על מכשיר ספקטרוסקופיה מעבדה הוא לומד והתאמת אור עניין אינטראקציה בתוך התקנים ננומטריים. המכשירים אינם מוגבלים לייזרים LEDs, אבל יכול אפילו להיות microcavities, ננו מוליכים למחצה או חומרים ביולוגיים כגון חלבונים וחיידקים.

 
3D Scans
Scientist in the Lab
Pipetting Samples and Test Tube
Science
Microscope in Laboratory
Microscope
Microscope Slide
Microscope
Male Scientist